غروب خورشید در کماچال

کماچال

هنرمند نقاش استاد حسین شاه محمدی – تربیت شده زیر نظر بزرگترین استادان زمان خود و مسلط به تمامی تکنیکهای نقاشی در نهایت قدرت و زیبائی می باشد.

بخشی از آثار استاد حسین شاه محمدی از روستای کماچال

مشاهده ادامه مطلب