حسین شاه محمدی

کماچال

هنرمند نقاش استاد حسین شاه محمدی – تربیت شده زیر نظر بزرگترین استادان زمان خود و مسلط به تمامی تکنیکهای نقاشی در نهایت قدرت و زیبائی می باشد.

بخشی از آثار استاد حسین شاه محمدی از روستای کماچال

مشاهده ادامه مطلب

زادگاه من کماچال

 

سالهاست که شاه محمدی با عشقی خستگی ناپذیر به نقاشی و تحقیق از کماچال و مردمانش پرداخته و حال در اینجا به گوشه ای از نوشته هایش می پردازیم

 

مشاهده ادامه مطلب